سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد


متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد


متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

ارتباط با ما

شعبه ۱ : مشهد خیابان سناباد بین سناباد ۲۰ و ۲۲ فروشگاه پرستیژ

۳۸۴۶۱۹۶5- 051

۰۵۱-۳۸۴۳۵۱۸۰

شعبه ۲ : مشهد خیابان سناباد نبش سناباد ۲۸

۰۵۱-۳۸۴۵۱۶۷۴-۵-۶

تلفن واحد فروش ۰۹۰۲۷۰۰۱۹۰۲

تلفن واحد پشتیبانی ۰۹۱۵۶۱۵۷۵۳۹

ایمیل:

gamingchair@gmail.com

سوالات متداول